ဘယ်နေရာမှာ ကျောက်တည်တည် ကျားမုတ်ဆိပ်ပင်၏ ကျောက်ခွဲနိုင်စွမ်း အံ့မခန်း!

ဘယ်နေရာမှာ ကျောက်တည်တည် ကျားမုတ်ဆိပ်ပင်၏ ကျောက်ခွဲနိုင်စွမ်း အံ့မခန်း!

ဆီးကျောက်တည်သူများဝမ်းသာဖွယ်ကျောက်ကပ်အတွင်းကျောက်တည်ခြင်းဆီးလမ်းကြောင်းအတွင်းကျောက်တည်ခြင်းဆီးအိမ်အတွင်းကျောက်တွေ့ခြင်းများအတွက်
ကျားမုတ်ဆိပ်ပင်၏ပဉ္စငါးပါးကို ကျောက်ပန်းတောင်းထန်းလျှက်ခေါ် ထန်းလျှက်အမဲ သို့မဟုတ် ထန်းလျှက်အညိုနှင့်ကျို၍ ရေ ရေနွေးအစား ကျားမုတ်ဆိပ်ပင်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ပေးပါ။
ကျောက်ကြီးရင်ကွဲသွားပါမည်။
ကျောက်သေးရင်ကျေပြီးဆီးသွားတဲ့အခါပါသွားပါလိမ့်မည်။
ငွေမကုန်လူမပန်းအလွန်ထက်တဲ့ဆေးအစွမ်းအားလုံးအနာနဲ့ဆေးတွေ့ကြပါစေ။
သဗ္ဗေသတ္တာအဝေရာ အနာရောဂါကင်းရှင်းကြပါစေ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *