ဆီးချိုဖြစ်တာ နှစ်၂၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့အမေ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ ပျောက်တဲ့ဆေးနည်း

ဤဆေးနည်းကိုဖြန့်ဝေပါတယ်လိုအပ်သော ပစ္စည်းမှာရဲယိုရွက် နှင့် ဥသျှစ်သီးပါ ။ ပြုလုပ်ပုံ  ရဲယိုရွက် ၉ ရွက် နှင့် …

Read More